HOVLAND TREVARE

70 år med historie
historisk_low
Hovland Trevare har en stolt historie, som strekker seg mer enn 70 år tilbake i tid.
Dører og vinduer av høy kvalitet siden 1947
 
I 1947, etter 20 år med produksjon av dører og vinduer hos Aase Trelast, slo Olaf Hovland og Olav Egeland seg sammen og startet sin egen virksomhet – Hovland Trevare. Samarbeidet bar frukter, og etter ti år kunne fabrikken utvide. Bedriften hadde da til sammen åtte ansatte.
En ny generasjon tar over
 
Olav Egeland trakk seg ut av firmaet i 1970. Per Hovland, sønn av Olaf Hovland, og Johannes Tønnesen overtok Egelands andel – og firmaet ble omdannet til et aksjeselskap. Da Olaf Hovland gikk av med pensjon i 1975, overtok Per og Johannes også hans del – og de eide da 50% hver.
 
1971 flyttet firmaet sin virksomhet til leide lokaler på Rauhedlå ved Eigersund havn, og fremstod dermed som en mer tidsriktig og moderne bedrift. Men med økende eksport og etterspørsel, ble lokalene snart for små. I 1982 kjøpte derfor bedriften naboeiendommen, Eie fabrikker. Arealet var på over 3000 m2 og bemanningen økte etter hvert til hele 30 personer.
 
Oversjøisk samarbeid
 
I 1979 fikk bedriften kontakt med et nyetablert britisk salgsfirma, som opererte sammen med bl.a. Nordan. Dette ble opptakten til et produktivt samarbeid der Hovland økte eksporten med ca 30% til Skottland. Samarbeidet har fortsatt og bedriften anses å ha et meget godt forhold til sine skotske kunder.
 
En hverdag med spesialprodukt
 
I 1998 solgte bedriften sin eiendom på Rauhedlå og flyttet sin virksomhet til Hellvik. Omorganisering og et redusert produktspekter har gitt bedriften et solid renommé som en av landets ledende leverandører av kvalitets- og spesialprodukter i sin sjanger. 
 
I dag består Hovland av 15 ansatte, med Olaf Hovland som daglig leder. Olaf og Gar Hovland er bedriftens hovedaksjonærer.
 
Våre dyktige og erfarne medarbeidere viser stor vilje og evne til å løse nye utfordringer. Vi er derfor trygge på å kunne levere stolte kvalitetsprodukt i mange år fremover.