okt%205%202018%20(8%20Palmgren%2033731)%20(6)

Vedlikehold av dører

Alle Hovlands produkter i furu er JET-Flow impregnert med GORI 356 trebeskyttelsesmiddel. Denne grunnbehandlingen gir trevirket en god beskyttelse mot sopp og råte. Samtidig bidrar den til å bedre stabiliteten. Sist, men ikke minst, gir den et godt grunnlag for videre behandling med beis eller maling. Tresorter som teak og merbau er grunnet et strøk med teak olje.
Før montering:

Ubehandlede furu dører/vinduer skal behandles før montering i bygget. Vi anbefaler bruken av alkyd oljemalig eller beis, som gir god inntrenging og godt feste til underlaget-min 2 strøk. Vær oppmerksom på at farveløs beis som toppstrøk gir liten eller ingen beskyttelse for UV stråler, og er derfor ikke til å anbefale. Husk også at alle kanter på døren/vinduet må behandles. Spesielt minner vi om at alle tappforbindelser i hjørner på dørblad får god behandling. Mangelfull behandling her vil øke faren for svelling og misfarging av produktet. Teak og merbau som er grunnet fra fabrikk anbefales behandlet med teak olje, Benar UVR eller klar dekkbeis med 5-10% pigmenter(olje eller vannbasert). Minimum 2 strøk, med pussing mellom strøkene.
Vær oppmerksom på at tetningslister ikke må komme i berøring med beis eller maling
Våre ferdig malte produkter er gitt 2 strøk grunning og 1 strøk vannbasert toppstrøk, og skal ikke ha noen ytterligere form for behandling før montering.

Dørpleie:

Hvor ofte en må behandle sine dører/vinduer, avhenger helt av hvor mye sollys, regn og mekanisk påkjenning de bli utsatt for. Generelt kan man si at en skal behandle døren/vinduet når den begynner å få en matt og tørr overflate. Når våre ferdigmalte produkter trenger ny behandling, må det vaskes slipes lett, for å gi god vedheft for det nye strøket.
Husk at dørene/vinduene er laget av levende materialer, som sveller og tørker alt etter hvor stor fuktigheten i lufta er.
Alle ferdigmalte produkter fra fabrikk, trenger også vedlikehold. Ved eventuelle sår, skal skaden utbedres umiddelbart. Boks med maling, for flikking, følger våre produkter. Dører/vinduer vaskes med mildt såpevann, og skylles med rent vann. Dette gjøres 3-4 ganger i året, for å få bort forurensing, som kan bryte ned overflaten.

Garanti:

Våre garantiforpliktelser er i tråd med de retningslinjer som er beskrevet i Norsk lov. Forutsetning for at garantikrav skal gjøres gjeldende er dog at man har fulgt de henvisningene som denne monterings- og vedlikeholdsveiledning gir. Skader som oppstår på mottakers lager eller på byggeplass, regnes for å være utenfor vårt ansvarsområde.
Transportskade dekkes normalt av transportør, når skaden blir anmerket på fraktbrevet ved mottagelse.